Forretningskoncept

Teknisk beskrivelse af processen

Dyreenhederne forsvinder

Fremtidssikret miljøgodkendelse

Optimal udnyttelse af fosforressourcer

Besparelse på udbringning

Fordele i markdriften

 

GFE-Krogenskær © 2011 • Brønderslev • Per Pedersen og Jan Ulrich

www.gfe-krogenskar.dk

GFE-Krogenskær