Bio Filtration Technology A/S

 

BioFiltrationTechnology A/S (BFT) projektet er støttet med midler til erhvervsudvikling fra NaturErhverstyrelsen. Projektet blev påbegyndt i 2008 og afsluttet medio 2011.

Der har undervejs i forløbet været store forhindringer idet leverandøren Biofuel i første omgang løb ind i finansielle problemer for til sidst at gå konkurs i slutningen af 2010. På det tidspunkt var en del af anlægget leveret, uden dog at det på nogen måde kunne anvendes.

Ejerne af GFE Krogenskær tog sammen med en af investorerne i Biofuel initiativ til at stifte et nyt selskab med det formål at færdigøre projektet på Krogenkær biogas, og samtidig færdigøre udviklingen til et salgsklart projekt.

Processen var vanskelig i lyset af finanskrisen, men det lykkedes og selvskabet (BFT) blev stiftet i juni 2011 og indgik kontrakt med Per Pedersen om levering, opsætning og indkøring af det resterende udstyr.

BFT blev stiftet af 3 industrielle investorer med henblik på at udvikle og markedsføre højteknologisk separationsanlæg indenfor Greentech

Stifterne er følgende:

GFE Krogenskær P/S

Liqtech International A/S

Profilsystemer A/S

Trods de svære odds lykkedes det at få den sidste del af investeringen på plads inden udløbsdatoen d. 30-6-2011.

Vi er i den forbindelse meget tilfredse med den velvilje NaturErhversstyrelsen har udvist med hensyn til projekt forlængelse.

 

Anlægget har kun indtil videre kørt i tests på enkeltprocesser, idet den samlede proces er under ind- og sammenkøring. Det er klart forventningen af alle de kendte problemstillinger er afluset og tilrettet. I januar og februar 2012 køres der fuld produktion på hele den daglig producerede mængde afgasset biomasse. På baggrund af de indledende delkørsler forventes anlægget at være fuld funktionsdygtigt efter hensigten og undervejs forventes en væsentlig positiv driftsøkonomi i anlægget på ca. 2,3 mio. kr. årligt. Detaljerne i beregningen fremgår af afsnittet om økonomi.

I en tid hvor der sættes kraftigere fokus på de miljømæssige påvirkninger ved brug af husdyrgødning, vil et anlæg som dette i mange områder være helt afgørende for at opretholde den animaske produktion.

Projektet har dannet baggrund for etableringen af Bio Filtration Techology A/S som har til formål at udvikle og sælge anlægget på verdensmarkedet.

 

GFE-Krogenskær © 2011 • Brønderslev • Per Pedersen og Jan Ulrich

www.gfe-krogenskar.dk

GFE-Krogenskær